Úspešnejší tréning vďaka neurovedám

KnowledgeFox je inovatívnyv zdelávací softvér a revolučná didaktická metóda. Šetrí čas učenia a pomáha vybudovať trvalé vedomosti. Na základe výskumných zistení nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Erica Kandela, znalosti nadobúdamel malými, ale pravidelnými krokmi. Tento spôsob učenia sa nazýva MicroLearning.

Samsung Galaxy S7 course on laptop and two smartphones

Digitálne znalostné karty: Ľahká tvorba, univerzálne použitie

KnowledgeFox je pripravený na okamžité použitie. Tvorba obsahu ide rovnako ľahko ako písanie príspevku na Twitter či Facebooku.Štruktúra vedomostných kariet poskytuje veľmi dobre založený didaktický prístup a príjemný zážitok z učenia – či už s použitím smartfónu, tabletu alebo laptopu – bez ohľadu či je predmetom pracovné právo, medicína, najnovší produkt alebo čokoľvek iné.

Pýtať sa namiesto vysvetľovania: Prečo by sme mali nudiť pracovníkov vysvetľovaním niečoho na čo poznajú odpoveď? KnowledgeFox vždy predkladá faktické otázky pred sprostredkovaním obsahu, chce tak podnietiť zvedavosť a záujem.

Bezprostredná spätná väzba: : Ak otázku nie je možné zodpovedať ihneď, riešenie a vysvetlenie sa objaví okamžite – a pritom stále príťažlivé.

Individualizované vzdelávanie: Používatelia samotní sa rozhodnú ako často si prajú dostávať otázky. Prostredníctvom funkcií indexu a vyhľadávania odpovede na špecifické otázky možno nájsť zakaždým.

Hravé súťaženie:: Študujúci môžu pozvať kolegov na Vedomostnú súťaž a overiť si svoje znalosti v súťažení. Po troch kolách víťaz získava body do rebríčka.

KnowledgeFox si môžete stiahnuť pre nasledovné zariadenia a používať ho offline so všetkými funkciami:

Windows Logo

Bezplatné priame stiahnutie pre vaše PC s operačným systémom Windows.

Bezplatné stiahnuie pre váš Android mobilný telefón prostredníctvom obchodu Google Play

Bezplatné stiahnutie pre váš iPad prostredníctvom iTunes App Store

Bezplatné stiahnutie pre váš Windows Phone prostredníctvom obchodu Microsoft.

KnowledgeFox funguje tiež v súčasných web prehliadačoch. Zvoľte si tému z nášho zoznamu MicroCourses (v nemčine) a vyskúšajte si to!

4 x 4 – KnowledgeFox formula znalostí

Štyri spôsoby dosiahnutia znalostí

 1. Režim učenia sa: LVýučbový obsah je prezentovaný v optimálnom poradí pre zabezpečenie rýchleho získavania vedomostí.
 2. Režim súťaže: Pýtame sa otázky, ktoré obidvaja súťažiaci zodpovedali nesprávne, alebo na ne odpovedali zriedka.
 3. Režim informácie:: Autor kurzu určí sekvenciu výučbových kariet, alebo umožní používateľský prístup k obsahu prostredníctvom funkcií vyhľadávania a indexu.
 4. Testovací režim: Každá otázka je prezentovaná len raz. Autor kurzu určí koľko otázok musí byť zodpovedaných správne.

Štyri typy znalostných kariet

 1. Jedna voľba: Tieto otázky sú na odpoveď najľahšie. Používajú sa s odpoveďami typu áno/nie alebo správna/nesprávna voľba.
 2. Viacnásobná voľba:: Tieto otázky sú ťažšie zodpovedať lebo učiaci sa nevie koľko odpovedí je správnych.
 3. Slovníkové karty: Typ klasického výučbového formátu s prednou a zadnou stranou – vhodné na učenie sa definíciám, terminológie, jednoduchých výpočtových úloh atď.
 4. Informačné karty: Niekedy príde vhod pridanie informácie obsahujúcej obrázok a texty alebo video a text, nevyžadujú však žiadnu dodatočnú interakciu.

Štyri spôsoby interakcie

 1. Spätná väzba: Používateľ môže poskytnúť spätnú väzbu na každú kartu znalostí, prispieva tak k neustálemu zdokonaľovaniu výučbového obsahu.
 2. Index: Umožňuje rýchly prístup k jednotlivým kartám znalostí a k prehľadu celého obsahu kurzu.
 3. Vyhľadávanie: Umožňuje učiacemu sa nájsť obsah vo všetkých aktivovaných kurzoch ako aj externých zdrojoch informácie.
 4. Vytvorenie karty: Používateľ môže vytvárať karty znalostí s vlastným výučbovým obsahom, vložiť ich do prebiehajúceho kurzu a zdieľať ich s ostatnými účastníkmi.

Štyri časti karty znalostí

 1. Otázka: Motivuje učiacich sa osviežiť si svoje vedomosti a povzbudzuje ich k formulovaniu odpovedí.
 2. Nápoveda: Poskytuje ďaľšie usmernenie a vysvetľuje technické termíny.
 3. Odpoveď: Slúži na kontrolu úrovne znalostí učiaceho sa. Bola odpoveď správna?
 4. Vysvetlenie: Uľahčuje učiacemu sa porozumieť riešeniu. Vysvetlenie poskytuje dodatočné informácie a umožňuje utriedenie výučbového obsahu.

KnowledgeFox – ocenené riešenie pre výučbu

Innovationspreis IT, Initiative Mittelstand, 2015

Brandon Hall Award for Best Use of Blended Learning, 2014

World Summit Award Mobile, 2012. Video si je možné pozrieť Tu.

Mobile Award Austria, 2012