Tím, s ktorým KnowledgeFox napreduje

Gregor Cholewa
COO & Spoluzakladateľ
Guru digitálnych médií. Vývojár produktov a manažér v USA a Afrike, výskumný pobyt v Silicon Valley.
greg@knowledgefox.net

Eike Walsdorff
CTO & Vedúci softvéru Software
Reprezentuje známu „nemeckú dôkladnosť“ a plynulý chod technológií v Know­led­ge­Fox GmbH. Brilantný softvérový architekt a Java expert.

Manfred Freisitzer
Implementation Manager
Zodpovedný za technickú implementáciu riešení Know­led­ge­Fox s pre našich zákazníkov. Má dvadsaťročné skúsenosti v softvérovom biznise.
freisitzer@knowledgefox.net

Christine Manhartseder
Partnerships & Sales Office
christine@knowledgefox.net

Philipp Egger
Head of Marketing & Product
philipp@knowledgefox.net

Susanne Schönauer
Marketing & Content
susanne@knowledgefox.net

Florian Lehner
Software Development
florian@knowledgefox.net

Eva-Maria Pils
Business Administration
eva@knowledgefox.net

Florian Hintermeier
Mobile Development
flohin@knowledgefox.net

Industry Advisory Board

Boris Nemsic
Business Angel
Prispieva pre KnowledgeFox svojimi bohatými skúsenosťami v biznise smarfónov. Pracuje pre nás v Delta Partners v Dubaji.
office@knowledgefox.net

Rapelang Rabana
Rekindle Learning

Peter A. Bruck
Spoluzakladateľ

Benno F. Weißmann
Executive Consultant

Herwig Springer
i5 invest

Johannes Raidl
i5 invest

KnowledgeFox má zákazníkov v 23 krajinách

KnowledgeFox
má zákazníkov v 23 krajinách

Spoločnosti, nakladateľstvá, verejné inštitúciei afirmy na 4 kontinentoch používajú KnowledgeFox pre širokú škálu tréningov, vrátane produktov ých školení, univerztného vzdelávania atvorby obsahu.

KnowledgeFox je celosvetovým priekopníkom v Mikroučení

© KnowledgeFox GmbH 2016

Mikroučenie sa vyznačuje malými sekvenciami učenia. Tento princíp bol použitý v mnohých oblastiach, už stovky rokov, napríklad keď sa učí jazyk alebo hudobný nástroj. Malé, opakované kroky zabezpečia, že získavané vedomosti alebo zručnosti sú trvalé.

Koncepcia Microlearning bola pôvodne vytvorená Research Studios Austria FG, ktorá je materskou spoločnosťou KnowledgeFox, v roku 2003. Inovácia KnowledgeFox spočívala v inteligentnom využívaní počítačov a podpory študentov prostredníctvom internetu.

  • V roku 2003 Research Studios Austria FG začalo výskum a vývoj v tejto oblasti, s jasným cieľom integrácie učenia do každodenného pracovného postupu, napríklad na malé prestávky.
  • Prvý patentovaný prototyp používal inteligentný šetrič obrazovky na počítači ako kontaktné miesto. Požadoval na študentoch robiť krátke vzdelávacie aktivity, keď sa vracajú do svojich lavíc z prestávok. Konvenčný vzdelávací materiál bol rozdelený do malých sekvencií, aby bol štruktúrovaný do výučbových kariet a tým ľahšie zapamätateľný
  • Čoskoro bol šetrič obrazovky nahradený push-systémom, ktorý zabezpečuje, že rozmanité mikro-informácie sa močno aktívne naučiť počas pracovného dňa na rozdiel od ich pasívneho prijímania
  • V nasledujúcich rokoch prebehla úprava servera a programovací jazyk bol zmenený na Java. Autorské rozhranie sa výrazne zlepšilo a zjednodušil sa vývoj obsahu.
  • Ako ďalší krok,vznikol mobilný MircoLearning , umožnil pracovať na všetkých zariadeniach pripojených k internetu.
  • V roku 2012 bola založená KnowledgeFox GmbH, s pobočkami vo Viedni, Linzi a Salzburgu.
  • 2015 bol rokom rebrandingu z KnowledgePulse do KnowledgeFox. Bol predstavený KnowledgeMatch® ako produktová inovácia, zahŕňuje aspekt gamifikácie k KnowledgeFox.
  • V roku 2016 boli sprístupnené nové internetové stránky, s novým obsahom a aktualizáciou značky. Mikroučenie v zdravotníctve sa stala novým vedeckým ohniskom KnowledgeFox.